Organi društva 1998-2003

Upravni odbor

Predsednik: Metod KUCLAR, gas. II. st.
Podpredsednik: /
Tajnik: Jure ŠKOF, gas.
Blagajnik: Franci ZIBELNIK, g.č. I. st.
Poveljnik: Jože KOŽUH, v.g.č.
Člani: Matija GOLC, v.g.č. I. st.
Franci SETNIKAR, n.g.č. II. st.
Anton SETNIKAR, gas. II. st.
Ivo JARC, gas. I. st.
Dušan MES, gas.

Poveljstvo

Poveljnik: Jože KOŽUH, v.g.č.
Podpoveljnik: Andrej KUCLAR, n.g.č. II. st.
Pomočnik poveljnika: Marko ZIBELNIK, g.č.
Pomočnik poveljnika za radijske zveze in dihalne naprave: Franci OBLAK, n.g.č. II. st.
Orodjar: Gregor PEKLAJ, gas. I. st.
Glavni strojnik: Andrej KUCLAR, n.g.č. II. st.
Pomočnik poveljnika za tekmovanja: Franc ZIBELNIK, g.č. I. st.
Desetar trojke Babna Gora: Aleš ŠKOF, n.g.č. II. st.

Nadzorni odbor

Predsednik: Viktor PROSEN, gas. I. st.
Člani: Mitja ZIBELNIK, n.g.č. II. st.
Leopold KUCLAR, gas. II. st.

Častno razsodišče

Predsednik: Janko ŠKOF, n.g.č. II. st.
Člani: Franc ZIBELNIK, n.g.č. II. st.
Franc MAROLT, n.g.č. II. st.