Specialnosti

Tečaj za člane višjih poveljstev Matija GOLC
Jože KOŽUH
Marko ZIBELNIK


Tečaj za poveljnika društva

Leopold JARC
Jože KOŽUH
Marko ZIBELNIK


Nosilec dihalnih naprav

Matjaž JARC
Miha JARC
Luka KAPELE
Simon KOZJEK
Jože KOŽUH
Andrej KUCLAR
Damjan MAROLT
Franci OBLAK
Gregor PEKLAJ
Janko ROŽNIK
Tomaž SETNIČAR
Gregor ZIBELNIK
Klemen ZIBELNIK
Marko ZIBELNIK
Primož ZIBELNIK
Robert ZORC


Tehnični reševalec

Jože KOŽUH
Andrej KUCLAR
Damjan MAROLT
Gregor PEKLAJ
Gregor ZIBELNIK
Marko ZIBELNIK
Primož ZIBELNIK


Inštruktor

Marko ZIBELNIK


Informatik

Franc ZIBELNIK ml.
Marko ZIBELNIK
Klemen ZIBELNIK


Sodnik gasilskih in gasilsko-športnih disciplin

Leopold JARC
Franci OBLAK
Franc ZIBELNIK ml.


Strojnik

Ivo JARC
Leopold JARC
Metod KOZJEK
Simon KOZJEK
Jože KOŽUH
Matjaž KRALJ
Andrej KUCLAR
Metod KUCLAR
Damjan MAROLT
Franci OBLAK
Anton PEKLAJ
Gregor PEKLAJ
Janko ROŽNIK
Tomaž SETNIČAR
Aleš ŠKOF
Jože ŠKOF st.
Drago TROJAR
Anton ZIBELNIK
Franc ZIBELNIK ml.
Gregor ZIBELNIK
Marko ZIBELNIK
Primož ZIBELNIK


Bolničar

Jože KOŽUH
Franci OBLAK
Boštjan OSREDKAR
Gregor PEKLAJ
Janko ROŽNIK
Gregor ZIBELNIK
Marko ZIBELNIK


Nevarne snovi

Jože KOŽUH
Gregor ZIBELNIK
Marko ZIBELNIK
Primož ZIBELNIK


Tečaj za uporabnika radijskih postaj

Matjaž JARC
Luka KAPELE
Jože KOŽUH
Matjaž KRALJ
Andrej KUCLAR
Damjan MAROLT
Boštjan OSREDKAR
Gregor PEKLAJ
Janko ROŽNIK
Gregor ZIBELNIK
Klemen ZIBELNIK
Marko ZIBELNIK
Primož ZIBELNIK
Robert ZORC


Tečaj za vodjo enot

Matija GOLC
Leopold JARC
Metod KOZJEK
Jože KOŽUH
Damjan MAROLT
Gregor PEKLAJ
Franc ZIBELNIK
Marko ZIBELNIK


Tečaj za vodjo enote

Matja GOLC
Leopold JARC
Metod KOZJEK
Jože KOŽUH
Matjaž KRALJ
Andrej KUCLAR
Damjan MAROLT
Franc MAROLT
Franci OBLAK
Boštjan OSREDKAR
Anton PEKLAJ
Gregor PEKLAJ
Janko ROŽNIK
Tomaž SETNIČAR
Franc SETNIKAR
Aleš ŠKOF
Janez ŠKOF
Anton ZIBELNIK
Franc ZIBELNIK ml.
Franc ZIBELNIK st.
Gregor ZIBELNIK
Klemen ZIBELNIK
Mitja ZIBELNIK
Primož ZIBELNIK
Robert ZORC


Tečaj za vodjo skupine

Ivo JARC
Matjaž JARC
Simon KOZJEK
Matjaž KRALJ
Damjan MAROLT
Boštjan OSREDKAR
Simon OSREDKAR
Gregor PEKLAJ
Viktor PROSEN
Janko ROŽNIK
Marko ROŽNIK
Gašper SEČNIK
Tomaž SETNIČAR
Drago TROJAR
Gregor ZIBELNIK
Klemen ZIBELNIK
Marko ZIBELNIK
Primož ZIBELNIK
Robert ZORC


Usposabljanje za delo s helikoptarjem

Leopold JARC
Klemen ZIBELNIK
Marko ZIBELNIK
Primož ZIBELNIK


Tečaj za mentorja mladine

Klemen ZIBELNIK
Primož ZIBELNIK


Tečaj za predavatelja

Marko ZIBELNIK


Tečaj za usposabljanje gasilcev za delo z motorno žago

Andrej KUCLAR
Metod KUCLAR
Franci OBLAK
Janko ROŽNIK
Marko ZIBELNIK


Gašenje notranjih požarov – modul A

Miha JARC
Damjan MAROLT
Gregor PEKLAJ
Gregor ZIBELNIK
Klemen ZIBELNIK
Marko ZIBELNIK
Primož ZIBELNIK


Gašenje notranjih požarov – modul B

Marko ZIBELNIK


Tečaj za gašenje požarov v naravi

Marko ZIBELNIK


Voznik C kategorije

Metod KOZJEK
Jože KOŽUH
Aleš KRALJ
Matjaž KRALJ
Andrej KUCLAR
Leopold KUCLAR
Franci OBLAK
Gregor PEKLAJ
Anton ROŽNIK
Janko ROŽNIK
Marko ROŽNIK
Franci SETNIKAR
Tomaž SETNIČAR
Janko ŠKOF
Jože ŠKOF st.
Jože ŠKOF ml.
Jurij ŠKOF
Drago TROJAR
Anton ZIBELNIK
Franc ZIBELNIK st.
Franc ZIBELNIK ml.
Marko ZIBELNIK
Mitja ZIBELNIK
Primož ZIBELNIK