Organi društva 2013-2018

Upravni odbor

Predsednik: Rok SETNIKAR
Tajnik: Klemen ZIBELNIK
Blagajnik: Franci ZIBELNIK
Poveljnik: Gregor PEKLAJ
Člani: Jure ŠKOF
Mitja ZIBELNIK
Matjaž KRALJ
Janko ROŽNIK
Jože KOŽUH
Teja KOPAČ, predstavnica za članice
Matija GOLC, predstavnik za veterane
Klemen ZIBELNIK, predstavnik za mladino

Poveljstvo

Poveljnik: Gregor PEKLAJ
Podpoveljnik: Marko ZIBELNIK
Pomočnik poveljnika za radijske zveze: Matjaž KRALJ
Pomočnik poveljnika za zaščito dihal: Primož ZIBELNIK
Pomočnik poveljnika za prvo pomoč: Gregor ZIBELNIK
Orodjar: Simon KOZJEK
Glavni strojnik: Damjan MAROLT
Vodja I. oddelka Janko ROŽNIK
Vodja II. oddelka: Primož ZIBELNIK
Vodja trojke Babna Gora Damjan MAROLT

Nadzorni odbor

Predsednik: Simon KOZJEK
Člani: Anton SETNIKAR
Robert ZORC

Disciplinska komisija

Predsednik: Viktor PROSEN
Člani: Metod KUCLAR
Franc MAROLT