Organi društva 2008-2013

Upravni odbor

Predsednik: Franci SETNIKAR
Podpredsednik: /
Tajnik: Robert ZORC
Blagajnik: Franci ZIBELNIK
Poveljnik: Marko ZIBELNIK
Člani: Jože KOŽUH
Damjan MAROLT
Janko ROŽNIK
Gašper SEČNIK
Simon KOZJEK, predstavnik članic
Klemen ZIBELNIK, predstavnik mladine
Mitja ZIBELNIK, predstavnik veteranov

Poveljstvo

Poveljnik: Marko ZIBELNIK
Podpoveljnik: Damjan MAROLT
Pomočnik poveljnika za radijske zveze: Primož ZIBELNIK
Pomočnik poveljnika za dihalne naprave in prvo pomoč: Gregor ZIBELNIK
Orodjar: Gregor PEKLAJ
Glavni strojnik: Gregor PEKLAJ
Vodja I. oddelka Janko ROŽNIK
Vodja II. oddelka: Andrej KUCLAR
Vodja trojke Babna Gora Damjan MAROLT

Nadzorni odbor

Predsednik: Jure ŠKOF
Člani: Anton SETNIKAR
Matija GOLC

Disciplinska komisija

Predsednik: Metod KUCLAR
Člani: Janko ŠKOF
Franc MAROLT