Organi društva 2003-2008

Upravni odbor

Predsednik: Franci SETNIKAR, n.g.č. II. st.
Podpredsednik: /
Tajnik: Robert ZORC, n.g.č.
Blagajnik: Franci ZIBELNIK, g.č. I. st.
Poveljnik: Marko ZIBELNIK, g.č. I. st.
Člani: Janko ROŽNIK, n.g.č.
Jože KOŽUH, v.g.č. I. st.
Aleš KRALJ, gas. II. st.
Mitja ZIBELNIK, n.g.č. II. st.
Simon KOZJEK, gas. pripr.

Poveljstvo

Poveljnik: Marko ZIBELNIK, g.č. I. st.
Podpoveljnik: Andrej KUCLAR, n.g.č. II. st.
Pomočnik poveljnika za radijske zveze in dihalne naprave: Franci OBLAK, n.g.č. II. st.
Orodjar: Gregor PEKLAJ, n.g.č.
Glavni strojnik: Andrej KUCLAR, n.g.č. II. st.
Vodja I. oddelka & vodja skupine Babna Gora: Damjan MAROLT, n.g.č.
Vodja II. oddelka: Janko ROŽNIK, n.g.č.
Vodja III. oddelka: Boštjan OSREDKAR, n.g.č.

Nadzorni odbor

Predsednik: Jure ŠKOF, gas.
Člani: Anton SETNIKAR, n.g.č. II. st.
Matija GOLC, v.g.č. I. st.

Častno razsodišče

Predsednik: Metod KUCLAR, gas. II. st.
Člani: Janko ŠKOF, n.g.č. II. st.
Franc MAROLT, n.g.č. II. st.